Ainepedagogiset ryhmät

 • eLukiossa toimii kuusi ainepedagogista ryhmää, joille jokaiselle on nimetty vetäjä.
 • Aineryhmien tehtävä on kehittää oppiaineiden opetusta ja opiskelua.
 • Aineryhmien lisäksi eLukiossa toimii oporyhmä, joka suunnittelee ja kehittää opiskelijan ohjausta eLukiossa.
 • Aineryhmät työskentelevät tiiviissä yhteistyössä koordinaattorin kanssa.
Aineryhmänvetäjä on aineryhmänsä innokas kehittäjä, joka vastaa
 • oman oppiaineensa opettajien perehdyttämisestä eLukioon
 • koordinoi aineryhmän työskentelyä
 • vastaa yhdessä ainepedagogisen ryhmän kanssa oppiaineen pedagogisesta kehittämisestä
 • vastaa opettajavalintojen esittämisestä kurssille
 • suunnittelee aineryhmänsä vuosittaiset tavoitteet
 • raportoi toiminnasta muiden aineryhmien vetäjille sekä koordinaattorille
 • pitää omaa osaamistaan ajan tasalla ja toimii koulutusvastaavana omassa ryhmässään
 • pitää kirjaa tehdystä työstä ja raportoi siitä koordinaattorille puolivuosittain

Aineryhmävetäjät

Pikalinkit opettajalle

Kirjautuminen Wilmaan (ouka.inschool.fi)

 

Kirjautuminen Moodleen (moodle.elukio.fi)

 

erillissuoritukset_eLukio (pdf)

 

eLukion opettajan pikaopas lukuvuodelle 2022-2023 (pdf)