Ainepedagogiset ryhmät

 • eLukiossa toimii kuusi ainepedagogista ryhmää, joille jokaiselle on nimetty vetäjä.
 • Aineryhmien tehtävä on kehittää oppiaineiden opetusta ja opiskelua.
 • Aineryhmien lisäksi eLukiossa toimii opo-ryhmä, joka suunnittelee ja kehittää opiskeljan ohjausta eLukiossa.
 • Aineryhmät työskentelevät tiiviissä yhteistyössä koordinaattorin kanssa.
 
Aineryhmien vetäjät
 
 • Äidinkielen ja kirjallisuuden aineryhmä: Terhi Lähetkangas, Ylivieskan lukio, terhi.lahetkangas[at]edu.ylivieska.fi
 • Kielten aineryhmä: Virpi Hattukangas, Oulun aikuislukio, virpi.hattukangas[at]eduouka.fi
 • Matemaattisten aineiden aineryhmä: Jarmo Kamula, Vaalan lukio, jarmo.kamula[at]vaala.fi
 • Katsomusaineiden aineryhmä: Sari Heikkilä, Oulun aikuislukio, sari.heikkila[at]eduouka.fi
 • Historian ja yhteiskuntaopin aineryhmä: Kirsi Järvenpää, Haapaveden lukio, kirsi.jarvenpaa[at]haapavesi.fi
 • Biologian ja maantieteen ja terveystiedon aineryhmä: Jaakko Rinta-Paavola, Oulun aikuislukio, jaakko.rinta-paavola[at]eduouka.fi
Aineryhmänvetäjä eli ainepedagogi on aineryhmänsä innokas kehittäjä, joka vastaa
 • oman oppiaineensa opettajien perehdyttämisestä eLukioon
 • koordinoi aineryhmän työskentelyä
 • vastaa yhdessä ainepedagogisen ryhmän kanssa oppiaineen pedagogisesta kehittämisestä
 • vastaa opettajavalintojen esittämisestä kurssille
 • suunnittelee aineryhmänsä vuosittaiset tavoitteet
 • raportoi toiminnasta muiden aineryhmien vetäjille sekä koordinaattorille
 • pitää omaa osaamistaan ajantasalla ja toimii koulutusvastaavana omassa ryhmässään
 • pitää kirjaa tehdystä työstä ja raportoi siitä koordinaattorille puolivuosittain
 
Opinto-ohjaajien yhdyshenkilö: Marja Elina Jaronen, Oulun aikuislukio, marjaelina.jaronen[at]eduouka.fi

Moodle
Wilma

 
 
Kurssipalaute (pdf.)
 


eLukio - lukio-opintoja netin kautta