Arviointi

Jokaisen kurssin tavoitteet ja arviointiperusteet on tiedotettava opiskelijalle kurssin alussa. Kurssisuoritusmerkinnät merkitään Wilmaan.
Arvioinnin muodot ovat:

  • numeroarviointi (4-10)
  • suoritusmerkintä (S=suoritettu)
  • täydennettävä (T=täydennettävä)
  • hylätty (H=hylätty)
  • sanallinen arviointi

Ilman opiskelijan osoittamia riittäviä näyttöjä arviointia ei voida suorittaa. Keskeytetystä kurssista käytetään merkintää K. Keskeytettyä kurssia ei voi täydentää vaan se on opiskeltava uudelleen.

Täydennettävästä kurssista käytetään merkintää T. Lisätietoja-kohtaan merkitään selkeästi perusteet T-merkinnälle (esim. "etätehtävä 2 palauttamatta/ opettajannimi, päivämäärä").

  • Vaadittavat täydennykset on suoritettava viimeistään seuraavan jakson aikana ja koe seuraavalla arviointiviikolla tai seuraavassa mahdollisessa uusintakuulustelussa.
  • Kursseihin sisältyvät tehtävät on suoritettava seuraavan jakson aikana tai seuraavaan uusintakoepäivään mennessä.
  • Viimeisen jakson täydennettävät kurssisuoritukset on tehtävä lukuvuoden 1. jakson aikana ja puuttuva koe ensimmäisenä uusintakoepäivänä.
  • Jos puuttuvia kurssisuorituksia ei tehdä määräaikaan mennessä, ei opettajalle ole velvollisuutta ottaa vastaan ja arvioida täydennyksiä.

Huomaathan, että arviointia ei voi jättää tyhjäksi, vaan jokaisella ilmoittautuneella tulee olla jokin merkintä.

Täydellinen kurssipäiväkirja arkistoidaan opettajan omalle koululle. Halutessaan opettaja voi ottaa siitä kopion itselleen. Arkistoitava kurssipäiväkirja päivätään ja allekirjoitetaan.

  • Arvioinnin on oltava valmis kaksi viikkoa arviointiviikon päättymisen jälkeen.
 

Jokaisen opiskelijan kohdalle tulee kirjata joku arviointitunniste. Kirjauksen jälkeen kurssi pitää toimeenpanna. Vasta toimeenpanon jälkeen opiskelijat näkevät arviointinsa.


eLukio - lukio-opintoja netin kautta