Arvioitujen suoritusten palautus opiskelijoille

  • Koesuoritukset korjataan ja arvioidaan välttäen turhaa viivyttelyä: arvioinnin on oltava valmis kaksi viikkoa arviointiviikon päättymisestä.
  • Myös uusintakokeiden korjausaika on 2 viikkoa.
  • Korjausmerkinnät pyritään tekemään mahdollisimman selkeiksi ja ymmärrettäviksi.
  • Sellaisissa kokeissa, joissa on mahdollista toimittaa opiskelijalle oikeat ratkaisut, ne lähetetään opiskelijalle koesuorituksen mukana tai ilmoitetaan niiden olevan oppimisympäristössä.
  • Arvioitu koesuoritus voidaan postittaa suoraan opiskelijan kotiosoitteeseen, jos opiskelija on jättänyt koesuorituksensa mukana osoitteellaan ja postimerkillä varustetun kirjekuoren. Muussa tapauksessa koesuoritus postitetaan opiskelijan koululle, josta opiskelija voi sen noutaa.
  • Opettaja merkitsee Wilmaan kurssiarvosanat.
     

Kirjautuminen Moodleen
Kirjautuminen Wilmaan

 


eLukio - lukio-opintoja netin kautta