eLukion ope ja eOpo
 
eLukion open tehtäviin kuuluu:
 • eLukion kurssin pitäminen Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmän avulla
 • muu kurssiin kuuluva opetus ja aineistojen laatiminen
 • kurssisuunnitelman laatiminen oppimisympäristöön
 • opiskelijoiden ohjaus (AC:ssa, puhelimitse, sähköpostilla, oppimisympäristössä)
 • etätehtävien laatiminen, korjaaminen ja palauttaminen opiskelijoille
 • koetehtävien laatiminen ja lähettäminen lukioille, joissa on kurssin opiskelijoita
 • koesuoritusten korjaaminen ja arvioiminen sekä niiden palauttaminen opiskelijoille/ opiskelijoiden kouluille
 • suoritusten kirjaaminen Wilmaan
 • osallistuminen oman ainepedagogisen ryhmän työhön ja etäopettajapäiviin. Etäopettajapäivinä tiedotetaan verkoston ajankohtaisista asioista, sekä suunnitellaan verkostossa tapahtuvaa yhteistyötä.
Jokaisessa eLukion lukiossa toimii etäopintojen ohjauksesta vastaava eOpo.
 
eOpon tehtäviin kuuluu:
 • etäopintojen alkuun saattaminen
 • henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinta
 • yleistuutorointi / ohjaus opintojen aikana
 • opintojen etenemisen seuranta
 • ylioppilaskirjoituksiin valmentaminen
 • eLukiosta tiedottaminen / INFOpäivän järjestäminen
 • osallistuminen aineryhmän työskentelyyn

Moodle
Wilma

 
 
Kurssipalaute (pdf.)