Kurssin pitäminen

Opettaja saa kurssin opiskelijoiden nimilistan Wilmasta. Nimilistan perusteella opettaja lähettää opiskelijoille kurssiavaimen Wilmassa. Jälki-ilmoittautujille tulee myös huolehtia kurssiavain!

Kurssien toteutukset opiskelijamäärän mukaan:

  • 1-3 hengen ryhmissä opiskelijoille tarjotaan tenttimismahdollisuus (1 - 6 tuntia Moodle-ohjausta + tentti).
  • 4-7 opiskelijan  kurssit toteutetaan opettajalle puolikkaina kursseina ja kurssi sisältää vähintään 100 minuuttia kontaktiopetusta.
  • 8 tai enemmän opiskelijan kurssilla pidetään kurssi opettajalle kokonaisena ja kontaktiopetusta on vähintään 200 minuuttia.

Ohjeet kurssin aloitukseen:

1) Tervetuloviesti on lähetettävä jokaisen jakson alkamispäivään mennessä (saa lähettää aikaisemminkin sillä sitä opiskelijat kyllä odottavat).
2) Kurssi on valmiina ja opiskelijat lisättynä työtilaan viimeistään jakson alkamispäivänä.
3) Moodlen ulkonäkö on yhteinen.

  • Kurssin arvioinnit kirjataan Wilmaan ja kurssi toimeenpannaan arviointien jälkeen.
  • T-merkinnän saaneille tulee kirjata tarkasti mikä suoritus puuttuu.
  • Arvioinnin on oltava valmis kaksi viikkoa arviointiviikon päättymisen jälkeen.

Moodle
Wilma

 
 
Kurssipalaute (pdf.)