eLukion sanastoa

Jakso
Lukuvuosi on jaettu kuuteen erilliseen jaksoon. Jokaista jaksoa varten opiskelija valitsee kurssitarjotimelta ne kurssit, joita hän opiskelee. Jokaiselle kurssille tulee ilmoittautua Wilma-järjestelmän kautta ilmoitettuun määräpäivään mennessä.

Kurssi
Oppiaineen kurssi on 28 oppituntia sisältävä kokonaisuus, joka arvioidaan numeroasteikolla 4-10 tai suoritusmerkinnällä S. Jokaisen kurssin arviointi on muista kursseista  riippumaton. Etäopetuksen muodot vaihtelevat kursseittain. Yksi kurssi sisältää tavallisesti 200 min kontaktiopetusta (AC -verkkokokousjärjestelmän avulla), etäopiskelua, etätehtävien tekemistä, opettajan ohjausta päivystysaikoina (tavallisesti AC:ssa, sähköpostitse tai puhelimitse), kurssikokeen ja kokeen palautuksen jälkeen kysy kokeesta -päivystyksen.
 
Pakollinen kurssi
Kaikille opiskelijoille yhteisiä eli pakollisia kursseja on oppiaineittain vaihteleva määrä (1-10). Opiskelijan tulee lukion oppimäärän suorittaakseen opiskella kaikki ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden valtakunnalliset pakolliset kurssit. Pakollinen kurssi arvioidaan numeroasteikolla 4-10.
 
Syventävä kurssi
Valtakunnallisten pakollisten kurssien lisäksi aineen oppimäärään voi kuulua valtakunnallisia syventäviä kursseja. Joidenkin aineiden oppimäärissä ei ole ollenkaan pakollisia kursseja. Opiskelija päättää itsenäisesti, mitä valtakunnallisia syventäviä kursseja hän ottaa opiskeluohjelmaansa. Syventävä kurssi arvioidaan numeroasteikolla 4-10.
 
Koulukohtainen kurssi
Useimmissa oppimäärissä on valtakunnallisten pakollisten ja/ tai syventävien kurssien lisäksi koulukohtaisia kursseja. Kaikkia opetussuunnitelmaan merkittyjä koulukohtaisia kursseja ei tarjota verkoston tarjottimella. Koulukohtainen kurssi arvioidaan numeroasteikolla 4-10 tai suoritusmerkinnällä S sen mukaan, miten opetussuunnitelmassa kunkin koulukohtaisen kurssin kohdalla on sanottu.
 
Kurssitarjotin
Kurssitarjottimelle on merkitty lukuvuosittain tarjottavat kurssit. Tulee huomata, että kussakin jaksossa voi valita kultakin koodilta B, C, D  ja E  yhden kurssin. Mikäli on välttämätöntä valita kaksi kurssia samalta koodilta, tulee loppukokeen järjestelyjen vuoksi asiassa neuvotella kurssien opettajajien ja oman koulun koevastaavan kanssa. Jotta olisi mahdollista välttyä tällaisilta päällekkäisyyksiltä, kannattaa suunnitella koko lukuvuoden kurssivalinnat jo ennen ensimmäisen jakson alkamista.
 
Lukujärjestyskoodit
Kontaktiopetus ja päivystykset noudattavat lukujärjestyskoodiaikoja B, C, D ja E .
B-koodi: opetus ma/ke klo 17 - 19
C-koodi: opetus ti/to klo 17 - 19
D-koodi: opetus ma/ke klo 19 - 21
E-koodi: opetus ti/to klo 19 - 21
 
 
Wilma 
Wilma on www-ympäristö, jossa ilmoittaudutaan kursseille tiettyyn jaksojärjestyksessä merkittyyn päivään mennessä.
 
Moodle
Moodle on www-ympäristö, jossa on kursseittain esillä kaikki opiskeltavaan kurssiin liittyvät asiat.
 
Kurssisuunnitelma
Kurssin opettaja laatii Moodleen kurssisuunnitelman, jossa on seikkaperäisesti selostettuna kaikki kurssiin liittyvät asiat.
 
Koeviikko
Koeviikko tarkoittaa jakson viimeistä viikkoa, jolloin järjestetään jakson aikana pidettyjen kurssien loppukokeet. Koeviikolla ei ole lähiopetusta eikä päivystyksiä. Opiskelija tulee kokeeseen siihen eLukion kouluun, johon hän on ilmoittautunut.

Loppukoe
Kurssin päättökoe, joka pidetään koeviikolla kurssin koodin mukaisena päivänä.

Uusintakoe
Uusintakoe on loppukoe, joka on eri aikana kuin koeviikolla. Uusintakokeissa on mahdollisuus suorittaa hylätty tai puuttava koe. Katso ohjeet uusintakokeeseen osallistumisesta.
 
Itsenäinen työskentely
Itsenäinen työskentely tapahtuu opettajan ohjeistuksen mukaan oppikirjoihin ja muuhun opiskelumateriaaliin perehtymällä. Jokainen opiskelija voi itse valita hänelle parhaiten sopivan opiskelupaikan ja -rytmin. Itsenäisen työskentelyn tueksi opettaja laatii opiskelua tukevaa lisämateriaalia. Opiskelija voi myös hyödyntää radion ja television tarjoamia opetusohjelmia, videoita sekä Internetin palveluja. Opettaja tuutoroi, ohjaa ja neuvoo opiskelijaa itsenäisen työskentelyn aikana ja antaa tarvittaessa tukiopetusta puhelinpäivystysaikoina, sähköpostin välityksellä ja verkkopohjaisen oppimisympäristön kautta.
 
Oppitunti/ kontaktiopetus
Oppitunnit toteutetaan Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmän avulla.  Oppitunti tarkoittaa käytännössä sitä, että opiskelija ja opettaja ovat usein eri paikkakunnilla ja tapaavat toisensa internetin välityksellä AC-verkkokokousjärjestelmän kautta.  Oppituntien ajankohdat näkyvät  kunkin kurssin tiedoissa Moodle-oppimisympäristössä. Oppitunneilla käsitellään kurssin keskeisimpiä kohtia ja opiskelijoiden mieleen nousseita kysymyksiä.
 
Tuutorointi
Tuutorointi tarkoittaa kaikkea opiskeluun liittyvää yksilöllistä ohjausta. Se käsittää siten esim. opiskelun yleiseen järjestelyyn, opiskeluohjelman valintaan, opiskelutapoihin ja -menetelmiin sekä eri aineiden opiskeluun liittyvän ohjauksen ja neuvonnan.  eLukion oppilaitokset järjestävät omille opiskelijoilleen yleistä opintojen ohjausta. Kurssin opettaja on kaikkien kurssille osallistuvien opiskelijoiden käytettävissä opiskeluun liittyvissä asioissa aina päivystysaikoina. Opettajalle voi lähettää myös sähköpostia kurssin liittyvissä asioissa. Ohjausta saadakseen opiskelijan tulee olla aktiivinen, ja pyrkiä ottamaan yhteys suoraan siihen henkilöön, jonka ohjaukseen on tarvetta.