eLukion ope ja eOpo

eLukion open tehtäviin kuuluu

  • oppituntien pitäminen Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmän avulla
  • muu kurssiin kuuluva opetus ja aineistojen laatiminen
  • kurssisuunnitelman laatiminen oppimisympäristöön
  • opiskelijoiden ohjaus (AC:ssa, puhelimitse, sähköpostilla, oppimisympäristössä)
  • etätehtävien laatiminen, korjaaminen ja palauttaminen opiskelijoille
  • koetehtävien laatiminen ja jakaminen lukioille, joissa on kurssin opiskelijoita
  • koevalvontoihin osallistuminen koejärjestelyvastaavien ja esimiehen ohjeiden mukaisesti
  • koesuoritusten korjaaminen ja arvioiminen sekä niiden palauttaminen opiskelijoille/ opiskelijoiden kouluille
  • suoritusten kirjaaminen Wilmaan
  • osallistuminen oman ainepedagogisen ryhmän työhön ja etäopettajapäiviin. Etäopettajapäivinä tiedotetaan verkoston ajankohtaisista asioista, sekä suunnitellaan verkostossa tapahtuvaa yhteistyötä.
 

eOpon tehtäviin kuuluu

Pikalinkit opettajalle

Kirjautuminen Wilmaan (ouka.inschool.fi)

 

Kirjautuminen Moodleen (moodle.elukio.fi)

 

erillissuoritukset_eLukio (pdf)

 

eLukion opettajan pikaopas lukuvuodelle 2020-2021 (pdf)