eLukion ope ja eOpo

eLukion open tehtäviin kuuluu

 • oppituntien pitäminen Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmän avulla
 • muu kurssiin kuuluva opetus ja aineistojen laatiminen
 • kurssisuunnitelman laatiminen oppimisympäristöön
 • opiskelijoiden ohjaus (AC:ssa, puhelimitse, sähköpostilla, oppimisympäristössä)
 • etätehtävien laatiminen, korjaaminen ja palauttaminen opiskelijoille
 • koetehtävien laatiminen ja jakaminen lukioille, joissa on kurssin opiskelijoita
 • koevalvontoihin osallistuminen koejärjestelyvastaavien ja esimiehen ohjeiden mukaisesti
 • koesuoritusten korjaaminen ja arvioiminen sekä niiden palauttaminen opiskelijoille/ opiskelijoiden kouluille
 • suoritusten kirjaaminen Wilmaan
 • osallistuminen oman ainepedagogisen ryhmän työhön ja etäopettajapäiviin. Etäopettajapäivinä tiedotetaan verkoston ajankohtaisista asioista, sekä suunnitellaan verkostossa tapahtuvaa yhteistyötä.
 

eOpon tehtäviin kuuluu

 • etäopintojen alkuun saattaminen ja opiskelijan tietojen välittäminen Wilma-tunnusta varten turvallisella sähköpostilla osoitteeseen elukio(at)ouka.fi tai Wilma-viestillä eLukion koulusihteerille
  • Tarvittavat tiedot: henkilötunnus, nimitiedot, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.
  • Opiskelija tekee Wilma-tunnuksen loppuun itse sähköpostiin saamiensa ohjeiden mukaisesti.
  • Opiskelija tekee Moodle-tunnuksen itse 'Aloita nyt luomalla uusi käyttäjätunnus!'
 • henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinta
 • yleisohjaus opintojen aikana
 • opintojen etenemisen seuranta
 • ylioppilaskirjoituksiin valmentaminen
 • eLukiosta tiedottaminen oman lukionsa 3. vuoden opiskelijoille
 • osallistuminen aineryhmän työskentelyyn

Pikalinkit opettajalle

Kirjautuminen Wilmaan (ouka.inschool.fi)

 

Kirjautuminen Moodleen (moodle.elukio.fi)

 

erillissuoritukset_eLukio (pdf)

 

eLukion opettajan pikaopas lukuvuodelle 2022-2023 (pdf)