Erillissuoritukset Erillissuoritukset

Arvosanojen lisäykset ja muutokset sen jälkeen kun kurssin arviointi on jo toimeenpantu tapahtuvat erillissuoritusilmoituksella. Muut kuin aikuislukion opettajat voivat käyttää tätä lomaketta [erillissuoritukset eLukiossa ].

Opettaja täyttää lomakkeen tiedot, tulostaa lomakkeen ja todentaa tiedot omalla allekirjoituksellaan. Alkuperäinen lomake arkistoidaan opettajan omalle koululle kurssipäiväkirjan yhteyteen. Opettaja lähettää skannatun kopion lomakkeesta sähköpostilla koordinaattorille. Koordinaattori siirtää arvosanatiedot oppilaan rekisteritietoihin ja informoi oppilaan koulua.
Oulun aikuislukion opettajat hoitavat erillissuoritukset oman kansliansa kautta.