Kokeet

 
  • Jokainen jakso päättyy koeviikkoon ja jokaisella koodilla on oma koepäivänsä.
  • Kokeet suoritetaan joko paikan päällä lukiolla tai verkkokokeena.
  • Kokeeseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua (poikkeuksena uusintakokeet!) vaan koejärjestelyt tehdään kursseille ilmoittautuneiden mukaan.
 
  • Mikäli et aio osallistua kokeeseen, informoi asiasta kurssin opettajaa ja lukiosi koejärjestelyvastaavaa, jotta vuoksesi ei tehdä turhia järjestelyjä!
 
Opettaja ei voi arvioida kurssisuoritustasi ilman riittäviä näyttöjä: ole siis aktiivinen ja palauta vaadittavat tehtävät ajoissa!
Merkintä K tarkoittaa keskeytettyä kurssia. Et voi täydentää tällaista kurssia, vaan sinun on opiskeltava se uudelleen.

Täydennettävästä kurssista saat merkinnän T.
  •    Sinun on suoritettava vaadittavat täydennykset viimeistään seuraavan jakson aikana ja koe seuraavalla koeviikolla/ seuraavassa uusintakuulustelussa.
  •    6. jakson täydennettävät kurssisuoritukset on tehtävä lukuvuoden 1. jakson aikana ja puuttuva koe ensimmäisenä uusintakoepäivänä.
  •    Jos et tee puuttuvia kurssisuorituksia määräaikaan mennessä, katsotaan kurssi keskeytyneeksi (K).

Oulun kaupungin eri päivälukiolaiset tekevät koululla tehtävät kokeet aina joko Lyseolla tai aikuislukiolla seuraavan jaon mukaisesti:

Oulun aikuislukiolla kokeen tekevät:
Laanilan lukiolaiset
Madetojan lukiolaiset
Kiimingin lukiolaiset
Kastellin lukiolaiset
Oulunsalon lukiolaiset

Ammattilukiolaiset tekevät kokeensa Oulun aikuislukiolla.


Oulun Lyseolla kokeen tekevät
Oulun Lyseon lukiolaiset
Oulun suomalaisen yhteiskoulun opiskelijat
Haukiputaan lukiolaiset
Pateniemen lukiolaiset
Merikosken lukiolaiset 

 

  

Ilmoittautuminen eLukioon

WILMA

Moodle

Jaksot ja koeviikot

Kurssitarjotin 2018-2019