Koetehtävien lähetys kouluille

Opettaja postittaa koetehtävät koulujen koejärjestelyvastaaville vähintään viikko ennen arviointiviikon alkua, jolloin koejärjestelyihin on riittävästi aikaa.

Kokeet lähetetään sähköpostin liitetiedostona.

Opettajan on aina huolehdittava riittävästä dokumentoinnista ja tarpeellisesta informaatiosta kokeita lähettäessään:

 • kuinka monta tehtäväpaperia tulee tulostaa
 • yksi- vai kaksipuoleinen tulostus
 • tulosteiden värillisyys
 • nimilista koululla kokeen tekevistä opiskelijoista
 • muut huomioitavat asiat (esim. “kokeessa saa olla laskin ja taulukkokirja”)
 • kokeiden tarkka palautusosoite (opettaja, postiosoite)
 • puhelinnumero, josta opettajan tavoittaa ongelmatilanteissa
 • ohje tilanteeseen, jossa opiskelija ei saavu kokeeseen

Huomioikaa myös seuraavat sovitut asiat:

 • Koekysymyspaperissa tulee olla
  • kokeen nimi ja kokeen päivämäärä ja kellonaika
  • opettajan nimi ja opettajan koulu
  • Tehtäväpaperissa tulee maininta, voiko opiskelija jättää tehtäväpaperin itselleen ja palauttaa vain omat konseptille tehdyt ratkaisunsa, vai tuleeko myös tehtäväpaperi palauttaa.

Opettajan tulee lähettää ohjeet koejärjestelyvastaaville myös silloin, kun kurssikokeena on koululla tehtävä sähköinen koe.

Kirjepostia kannattaa välttää koetehtävien lähetyksessä, koska se ei usein ehdi ajoissa perille! Mikäli käytetään kirjepostia, postitetaan kokeet todella hyvissä ajoin siten, että samassa kirjekuoressa ei ole muuta postia.  Lisäksi kirjekuoressa tulisi olla lähettäjän paikalla merkintä kokeesta, kokeen päivämäärästä ja opettajasta. Koejärjestelijälle on hyvä laittaa tieto lähetyksestä sähköpostiin, jotta hän tietää odottaa koetta.

Ylioppilaskirjoituksiin kertaavilla kursseilla voi kurssikokeena olla Abitti-koe. Opettaja siirtää Abitti-kokeen ja sen purkukoodin Moodlen Abitti-kokeiden jakamiseen varatulle kurssille viimeistään viikkoa ennen koetta. Kokeeseen liittyvät ohjeet ja osallistujalistat toimitetaan normaalisti sähköpostilla koejärjestelyvastaaville.

Opiskelijat eivät ilmoittaudu loppukokeeseen. Opettaja olettaa jokaisella koululla olevan kokeeseen tulevia opiskelijoita Wilman nimilistan mukaisen määrän. Poikkeuksena ne opiskelijat, jotka ovat kirjallisesti (esim. sähköpostilla) ilmoittaneet, etteivät osallistu loppukokeeseen.

Kysymyspaperissa tulee olla seuraavat tiedot:
kokeen nimi,
kokeen päivämäärä,
opettajan nimi ja
opettajan koulu.

 
 
Kurssipalaute (pdf.)
 

Oulun päivälukiolaisten koekoulu

Oulun kaupungin eri päivälukiolaiset tekevät koululla tehtävät kokeet aina joko Lyseolla tai aikuislukiolla seuraavan jaon mukaisesti:

Oulun aikuislukiolla kokeen tekevät:
Laanilan lukiolaiset
Madetojan lukiolaiset
Kiimingin lukiolaiset
Kastellin lukiolaiset
Oulunsalon lukiolaiset

Ammattilukiolaiset tekevät kokeensa Oulun aikuislukiolla.


Oulun Lyseolla kokeen tekevät
Oulun Lyseon lukiolaiset
Oulun suomalaisen yhteiskoulun opiskelijat
Haukiputaan lukiolaiset
Pateniemen lukiolaiset
Merikosken lukiolaiset 

 

  

Moodle
Wilma


eLukio - lukio-opintoja netin kautta