Erillissuoritukset

Arvosanojen lisäykset ja muutokset sen jälkeen, kun kurssin arviointi on jo toimeenpantu, tapahtuvat erillissuoritusilmoituksella, jolle on oma lomake täällä (pdf).

Opettaja täyttää lomakkeen tiedot, tulostaa lomakkeen ja todentaa tiedot omalla allekirjoituksellaan. Alkuperäinen lomake arkistoidaan opettajan omalle koululle kurssipäiväkirjan yhteyteen. Opettaja lähettää skannatun kopion lomakkeesta sähköpostilla osoitteeseen elukio@ouka.fi tai toimittaa lomakkeen suoraan kansliaan.
eLukion koulusihteeri siirtää arvosanatiedot oppilaan rekisteritietoihin.