Ainepedagogiset ryhmät

eLukiossa toimii kuusi ainepedagogista ryhmää, joille jokaiselle on nimetty vetäjä. Aineryhmien tehtävä on kehittää oppiaineiden opetusta ja opiskelua. Aineryhmien lisäksi eLukiossa toimii opojen -ryhmä joka suunnittelee ja kehittää opiskeljan ohjausta eLukiossa. Aineryhmät työskentelevät tiiviissä yhteistyössä koordinaattorin kanssa.
 
 
Aineryhmien vetäjät
 
  • Äidinkielen ja kirjallisuuden aineryhmä: Terhi Lähetkangas, Ylivieskan lukio, terhi.lahetkangas[at]edu.ylivieska.fi
  • Kielten aineryhmä: Virpi Hattukangas, Oulun aikuislukio, virpi.hattukangas[at]eduouka.fi
  • Matemaattisten aineiden aineryhmä: Jutila Tiina, Ylivieskan lukio lukio, tiina.jutila[at]edu.ylivieska.fi
  • Katsomusaineiden aineryhmä: Sari Heikkilä, Oulun aikuislukio, sari.heikkila[at]eduouka.fi
  • Historian ja yhteiskuntaopin aineryhmä: Kirsi Järvenpää, Haapaveden lukio, kirsi.jarvenpaa[at]haapavesi.fi
  • Biologian ja maantieteen ja terveystiedon aineryhmä: Jaakko Rinta-Paavola, Oulun aikuislukio, jaakko.rinta-paavola[at]eduouka.fi
Aineryhmänvetäjä eli ainepedagogi on aineryhmänsä innokas kehittäjä, joka vastaa oman oppiaineensa opettajien perehdyttämisestä eLukioon, koordinoi aineryhmän työskentelyä, vastaa yhdessä ainepedagogisen ryhmän kanssa oppiaineen pedagogisesta kehittämisestä, vastaa opettajavalintojen esittämisestä kurssille, suunnittelee aineryhmänsä vuosittaiset tavoitteet ja raportoi toiminnasta muiden aineryhmien vetäjille sekä koordinaattorille, pitää omaa osaamistaan ajantasalla toimii koulutusvastaavana omassa ryhmässään, pitää kirjaa tehdystä työstä ja raportoi siitä koordinaattorille kuukausittain.
 
Opinto-ohjaajien yhdyshenkilö: Marja Elina Jaronen, Oulun aikuislukio, marjae.jaronen[at]eduouka.fi

Moodle
Wilma

 
 
 
Kurssipalaute (pdf.)