Opiskelijaksi Opiskelijaksi

Voit ilmoittautua opiskelijaksi lukuvuoden aikana sähköisesti [ilmoittautuminen eLukioon] . Opinnot voit aloittaa jakson alussa. Internetissä tehtävän ilmoittautumisen liitteeksi on koululle lähetettävä viimeisin koulutodistus. Tutkintotavoitteinen opetus on maksutonta, jos ei ole päätoiminen opiskelija toisessa oppilaitoksessa.  Aineopiskelijalta, joka on varsinaisena opiskelijana toisessa oppilaitoksessa peritään kurssimaksu. Kurssimaksun suuruus vaihtelee hieman lukioittain. Kysy aineopiskelijamaksusta lähimmästä lukiostasi.

K
urssikuvaukset