Palkkausperusteet

Opetuskäytäntöjen pohjana on Oulun aikuislukion oppitunti, jonka pituus on 40 minuuttia. (200 minuuttia kontaktiopetusta vastaa siis 5 oppituntia.) Ei-kontaktiopetuksena tehtävässä työssä 90 minuuttia vastaa yhtä oppituntia.

  • Kun kurssille ilmoittautuneita on 8 tai enemmän, on palkkauksen perusteena koko kurssi: 40min oppitunti, 28 oppituntia,
    josta vähintään 200 minuuttia kontaktiopetusta, kokeeseen 3 oppituntia, palautukseen 1 oppitunti.
  • Kun kurssille ilmoittautuneita on 4 - 7, on palkkauksen perusteena puolikas kurssi: opetusta 10 oppituntia, josta vähintään 100 minuuttia kontaktiopetusta, kokeeseen 3 oppituntia, palautukseen 1 oppitunti.
  • Kun kurssille ilmoittautuneita on 1 - 3, järjestetään Moodle-ohjaus ja tentti: Tällöin maksetaan varsinaisesta ohjauksesta 1 - 6 oppitunnin korvaus. Korvattava tuntimäärä sovitaan opettajan ja rehtorin kesken. Koevalvonta ja palautetunti eivät sisälly maksettavaan korvaukseen.
Muutoin sovelletaan aikuislukion OVTES:a, jossa tietoa mm. viiden tunnin luokattoman lukion lisästä.

Erikseen sovittuja palkkausperusteita:
Suullisen kielitaidon kurssit ENA8, SAA8 ja RUB6. Kurssin toteutuksen alarajaksi on sovittu kuusi ilmoittautunutta. Toteutuneesta kurssista maksetaan koko kurssin palkka. Mahdollinen osallistujien maksimimäärä päätetään, kun kurssin toteutuksesta on saatu kokemuksia.
Alkavat kielten kurssit, joilla on 1-7 ilmoittautunutta pidetään puolikkaina kursseina.


Kontaktiopetuksen aineryhmä / opettaja voivat aikatauluttaa esim. 50 minuutin tai 100 minuutin opetuskertoihin. Kontaktiopetusajat merkitään selkeästi Moodleen ennen jakson kurssin alkua. Kontaktiopetuksen tulee pysyä kurssille annetulla koodilla.
 
 
 
 

 

Ilmoittautuminen eLukioon

WILMA

Moodle

Jaksot ja koeviikot

Kurssitarjotin 2018-2019

 
 
Kurssipalaute (pdf.)