Koetehtävien lähetys kouluille

eLukion kursseilla tehtävien kokeiden materiaalit jaetaan Moodle-kurssialustan kautta.

Ne opettajat, joilla on kouluilla järjestelyjä vaativia kokeita, ilmoittavat kaikki tarvittavat ohjeet sekä jakavat koemateriaalin eLukion kokeet –kurssilla.

Opettajat

 • ilmoittavat erillisessä taulukossa osallistujamäärän kullakin koululla
 • jakavat ohjeet ja tarkat osallistujalistat koululla tehtäviin sähköisiin (esim. Kompassi) kokeisiin (kaikki tiedot yhdessä tiedostossa)
 • jakavat ohjeet, tarkat osallistujalistat sekä itse kokeen koululla tehtävissä paperisissa kokeissa (kaikki yhdessä tiedostossa)
 • kertauskursseilla on mahdollista pitää Abitti-koe: jakavat Abitti-koetiedoston sekä toisen tiedoston, joka sisältää purkukoodin, ohjeet ja tarkan osallistujalistan (yhteensä siis kaksi tiedostoa)

 

Opettajien on lisättävä koemateriaalit kurssialustalle viikkoa ennen päättöviikon alkua, jotta järjestelyt ehditään tehdä ja valvonta järjestää.

 

Kullakin koodilla (B - E ja uusintakokeet) on oma ruutunsa. Mene oikean koodin ruutuun, muokkaa koetiedot-taulukkoon kurssisi tiedot (kurssi, nimesi ja puhelinnumero, josta Sinut tavoittaa sekä opiskelijamäärä kouluittain).

Lisää kokeesi materiaalit. Tarkista vielä, että a) lisäät materiaalit oikean koodin kohdalle ja b) olet nimennyt materiaalit oikein.

 

Koejärjestelyvastaavat tarkistavat tiedot arviointiviikon järjestelyjä varten samalta Moodle-kurssilta:

Kullakin koodilla (B - E ja uusintakokeet) on oma ruutunsa. Mene oikean koodin ruutuun, tarkista koetiedot-taulukosta opiskelijamäärä, joka koulullesi on kutakin koetta tulossa tekemään. Samasta taulukosta voi napata talteen opettajan puhelinnumeron mahdollisia tiedusteluja varten.

Tallenna sitten ne tiedostot, joita koejärjestelyysi tarvitset. Tarkista tiedostosta ohjeet ja tulosta tarvittavat materiaalit opettajan ilmoittamille opiskelijoille.

 

Opettajan on aina huolehdittava riittävästä dokumentoinnista ja tarpeellisesta informaatiosta koeohjeissa ja kokeissa:

Mahdolliset tulostusohjeet:

 • kuinka monta tehtäväpaperia tulee tulostaa
 • yksi- vai kaksipuoleinen tulostus
 • tulosteiden värillisyys

Nimilista koululla kokeen tekevistä opiskelijoista

Muut huomioitavat asiat (esim. “kokeessa saa olla laskin ja taulukkokirja”)

Kokeiden tarkka palautusosoite (opettaja, postiosoite)

 • puhelinnumero, josta opettajan tavoittaa ongelmatilanteissa

Ohje tilanteeseen, jossa opiskelija ei saavu kokeeseen

Huomioikaa myös seuraavat sovitut asiat:

 • Koekysymyspaperissa tulee olla
  • kokeen nimi ja kokeen päivämäärä ja kellonaika
  • opettajan nimi ja opettajan koulu
  • Tehtäväpaperissa tulee maininta, voiko opiskelija jättää tehtäväpaperin itselleen ja palauttaa vain omat konseptille tehdyt ratkaisunsa, vai tuleeko myös tehtäväpaperi palauttaa.

 

Opiskelijat eivät ilmoittaudu erikseen loppukokeeseen. Uusintakokeeseen opiskelijan on ilmoittauduttava.

Kysymyspaperissa tulee olla seuraavat tiedot:
kokeen nimi,
kokeen päivämäärä,
opettajan nimi ja
opettajan koulu.

Oulun päivälukiolaisten koekoulu

Oulun kaupungin eri päivälukiolaiset tekevät koululla tehtävät kokeet aina joko Lyseolla tai aikuislukiolla seuraavan jaon mukaisesti:

Oulun aikuislukiolla kokeen tekevät:
Laanilan lukiolaiset
Madetojan lukiolaiset
Kiimingin lukiolaiset
Kastellin lukiolaiset
Oulunsalon lukiolaiset

Oulun ammattilukiolaiset tekevät kokeensa Oulun aikuislukiolla.

Oulun Lyseolla/ Raksilan lukion tiloissa kokeen tekevät
Oulun Lyseon lukiolaiset
Oulun suomalaisen yhteiskoulun opiskelijat
Haukiputaan lukiolaiset
Pateniemen lukiolaiset
Merikosken lukiolaiset 

 

  

Pikalinkit opettajalle

Kirjautuminen Wilmaan (ouka.inschool.fi)

 

Kirjautuminen Moodleen (moodle.elukio.fi)

 

erillissuoritukset_eLukio (pdf)

 

eLukion opettajan pikaopas lukuvuodelle 2022-2023 (pdf)