Kokeet

 
  • Jokainen jakso päättyy arviointiviikkoon ja jokaisella koodilla on oma koepäivänsä.
  • Kokeet suoritetaan joko paikan päällä lukiolla klo 17 - 20 tai verkkokokeena.
  • Kokeeseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua (poikkeuksena uusintakokeet!) vaan koejärjestelyt tehdään kursseille ilmoittautuneiden mukaan.
  • Ylioppilaskirjoituksiin kertaavilla kursseilla kurssikoe voi olla Abitti-koe. Tällöin koe tehdään paikanpäällä lukiolla. Sinulla tulee olla mukana oma kannettava ja sinun tulee osata käynnistää kone tikulta! Tähän voit pyytää apua ja  harjoitella omalla lukiollasi.
 
  • Mikäli Sinulla on suositus erityisjärjestelyihin (esim. lisäaika tai erillistila kokeessa), sinun tulee olla itse yhteydessä opettajaan ja koejärjestelyvastaavaan asiassa. Sinun tulee tiedottaa erikseen ennen jokaista koetta, koska tietoja ei säilytetä.
  • Mikäli et aio osallistua kokeeseen, informoi asiasta kurssin opettajaa ja lukiosi koejärjestelyvastaavaa, jotta vuoksesi ei tehdä turhia järjestelyjä!
 
Opettaja ei voi arvioida kurssisuoritustasi ilman riittäviä näyttöjä: ole siis aktiivinen ja palauta vaadittavat tehtävät ajoissa!
Merkintä K tarkoittaa keskeytettyä kurssia. Et voi täydentää tällaista kurssia, vaan sinun on opiskeltava se uudelleen.

Täydennettävästä kurssista saat merkinnän T.
  • Sinun on suoritettava vaadittavat täydennykset viimeistään seuraavan jakson aikana ja koe seuraavalla arviointiviikolla/ seuraavassa mahdollisessa uusintakuulustelussa.
  • 6. jakson täydennettävät kurssisuoritukset on tehtävä lukuvuoden 1. jakson aikana ja puuttuva koe ensimmäisenä uusintakoepäivänä.
  • Jos et tee puuttuvia kurssisuorituksia määräaikaan mennessä, ei opettajalla ole enää velvollisuutta ottaa vastaan ja arvioida täydentäviä tehtäviä!

Oulun kaupungin eri päivälukiolaiset tekevät koululla tehtävät kokeet aina joko Lyseolla tai aikuislukiolla seuraavan jaon mukaisesti:

Oulun aikuislukiolla kokeen tekevät:
Laanilan lukiolaiset
Madetojan lukiolaiset
Kiimingin lukiolaiset
Kastellin lukiolaiset
Oulunsalon lukiolaiset

Oulun ammattilukiolaiset tekevät kokeensa Oulun aikuislukiolla.

Oulun Lyseolla kokeen tekevät
Oulun Lyseon lukiolaiset
Oulun suomalaisen yhteiskoulun opiskelijat
Haukiputaan lukiolaiset
Pateniemen lukiolaiset
Merikosken lukiolaiset 

 

  

Ilmoittautuminen eLukioon

Kirjautuminen WILMAAN

Kirjautuminen Moodleen

Jaksot ja koeviikot

Kurssitarjotin 2020-2021


eLukio - lukio-opintoja netin kautta