Kokeet

Kokeita pidetään jokaisen periodin lopussa.

  • Jokainen periodi päättyy päättöviikkoon ja jokaiselle koodille on ilmoitettu oma koepäivä.
  • Kokeet suoritetaan joko verkkokokeena tai paikan päällä lukiolla klo 17 - 20.
  • Kokeeseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua vaan koejärjestelyt tehdään kursseille ilmoittautuneiden mukaan.
  • Ylioppilaskirjoituksiin kertaavilla kursseilla kurssikoe voi olla Abitti-koe. Tällöin teet kokeen paikanpäällä lukiolla. Ota mukaan oma kannettava. Sinun tulee osata käynnistää kone tikulta: tähän voit pyytää apua ja harjoitella omalla lukiollasi.

Muista ilmoittaa tarpeistasi erityisjärjestelyihin.

  • Jos sinulla on suositus erityisjärjestelyihin (esim. lisäaika tai erillistila) kokeessa, kerro asiasta kurssin opettajalle heti kurssin alkaessa. Muista kertoa asiasta jokaisella kurssilla, koska tietoja ei voida tietosuojasyistä säilöä eLukion käyttöön.
  • Ilmoitata opettajalle, jos et pääsekään osallistumaan kokeeseen.
 
Opettaja ei voi arvioida kurssisuoritustasi ilman riittäviä näyttöjä: ole siis aktiivinen ja palauta vaadittavat tehtävät ajoissa.
Merkintä K tarkoittaa keskeytettyä kurssia. Et voi täydentää tällaista kurssia, vaan sinun on opiskeltava se uudelleen.

Täydennettävästä kurssista saat merkinnän T.
  • Sinun on suoritettava vaadittavat täydennykset viimeistään seuraavan periodin aikana ja koe seuraavalla päättöviikolla/ seuraavassa mahdollisessa uusintakuulustelussa.
  • Lukuvuoden 2021-2022 5 periodin täydennettävät kurssisuoritukset on tehtävä lukuvuoden 2022-2023 1. periodin aikana ja puuttuva koe ensimmäisenä uusintakoepäivänä.
  • Opettajalla ei ole velvoitetta arvioida täydentäviä tehtäviä enää määräajan umpeuduttua.

Oulun kaupungin eri päivälukiolaiset tekevät koululla tehtävät kokeet aina joko Lyseolla tai aikuislukiolla seuraavan jaon mukaisesti:

Oulun aikuislukiolla kokeen tekevät:
Laanilan lukiolaiset
Madetojan lukiolaiset
Kiimingin lukiolaiset
Kastellin lukiolaiset
Oulunsalon lukiolaiset

Oulun ammattilukiolaiset tekevät kokeensa Oulun aikuislukiolla.

Oulun Lyseolla/ Raksilan lukion tiloissa kokeen tekevät
Oulun Lyseon lukiolaiset
Oulun suomalaisen yhteiskoulun opiskelijat
Haukiputaan lukiolaiset
Pateniemen lukiolaiset
Merikosken lukiolaiset 

 

  

Pikalinkit

Ilmoittautuminen eLukioon

Lukuvuoden aikataulut

Kurssitarjotin 2022-2023

Kirjautuminen WILMAAN (ouka.inschool.fi)

Kirjautuminen Moodleen (moodle.elukio.fi)