Kuka voi opiskella?

  •  eLukiossa voi opiskella kuka tahansa peruskoulun käynyt tai sitä vastaavan oppimäärän suorittanut henkilö.
  • Opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää, mutta jolla katsotaan muutoin olevan riittävät edellytykset lukio-opinnoista suoriutumiseen. 
  • Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia.

Opiskelun tavoitteena voi olla

  • lukion koko oppimäärän suorittaminen
  • ylioppilastutkinto
  • pelkästään yhden tai useamman oppiaineen oppimäärän suorittaminen.