Mitä on etäopiskelu?

 eLukiossa etäopiskelu tarkoittaa sitä, että opiskelija voi suorittaa opinnot internetin välityksellä joustavasti. Jokainen opiskelija voi itse valita hänelle parhaiten sopivan opiskelurytmin. Opiskelija ei ole sidottu päivälukion oppituntien aikoihin tai päiviin. Lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin.
 
  • Etäopiskelu rakentuu viikottaisesta ohjelmasta, jonka mukaan opiskelijan on helppo edetä.
  • Netin välityksellä pidettäviä oppitunteja on kerran viikossa. Nämä oppitunnit eivät ole pakollisia, mutta niihin osallistuminen on erittäin suositeltavaa! Oppitunneilla käydään läpi kurssin sisältöä ja opettaja voi ohjata myös etätehtävien tekemistä.
  • Etäopiskelu sisältää paljon itsenäisesti tehtäviä tehtäviä, joiden ohjeet löytyvät Moodle-oppimisympäristöstä. Myös tehtävien tekeminen on rytmitetty viikoittaisessa ohjelmassa.
  • Suurimmalla osasta kursseja on käytössä lukion oppikirjat, joiden mukaan kurssilla edetään.  
  • Kurssin lopuksi suoritetaan koe tai jokin muu arviointisuoritus, joka tehdään päättöviikolla verkkokokeena tai opiskelijan omassa lukiossa.
  • Kurssien arvosanat kirjataan Wilma-järjestelmään. Wilman kautta opiskelija voi seurata oman opintorekisterinsä karttumista, viestiä opettajien kanssa ja ilmoittautua kursseille.

Pikalinkit

Ilmoittautuminen eLukioon

Lukuvuoden aikataulut

Kurssitarjotin 2022-2023

Kirjautuminen WILMAAN (ouka.inschool.fi)

Kirjautuminen Moodleen (moodle.elukio.fi)