Mitä on etäopiskelu? Mitä on etäopiskelu?

eLukiossa etäopiskelu tarkoittaa sitä, että opiskelija voi suorittaa opinnot omalta paikkakunnalta käsin joustavasti. Jokainen opiskelija voi itse valita hänelle parhaiten sopivan opiskelurytmin. Opiskelija ei ole sidottu koulun oppituntien aikoihin eikä päiviin.
 
Työskentelyyn voi sisältyä oppitunteja (AC-kontaktiopetus), harjoituksia ja opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Kursseilla on käytössä lukion oppikirjat joiden mukaan kurssilla edetään.  Opettajat vievät kurssia koskevat ohjeet Moodleen ja siellä tehdään kurssille kuuluvat tehtävät.  Kurssin lopuksi suoritetaan koe, joka tehdään koeviikolla tiettynä aikana opiskelijan omassa lukiossa tai verkkokokeena. Kurssien arvosanat kirjataan wilmaan. Wilman kautta opiskelija voi seurata oman opintorekisterinsä karttumista.

Ilmoittautuminen eLukioon

WILMA

Moodle

Jaksot ja koeviikot

Kurssitarjotin 2016-2017