Palkkausperusteet ja OVTES soveltamisohje

Palvelussuhde

 • eLukion opettajat ovat palvelussuhteessa omaan kotilukioonsa, joka maksaa palkan ja vastaa työnjohdosta.
 • Opettajat tekevät työn pääsääntöisesti ylitunteina, mutta eLukion kurssit voidaan laskea myös opetusvelvollisuuteen.
  • Tällöin sovelletaan OVTES 2018-19 osio B Liite 3, 4 § momentin 3 (tai myöhempien virkaehtosopimusten vastaava kohta) mukaisia määräyksiä.

eLukion kurssi

 • eLukion kurssi toteutetaan Oulun aikuislukion opetussuunnitelman mukaisena kurssina.
 • Opetuskäytäntöjen pohjana on Oulun aikuislukion oppitunti, jonka pituus on 40 minuuttia.
 • Kurssit voidaan toteuttaa opetustyömäärältään kokonaisina, puolikkaina tai Moodle-ohjauksella.
  • Opetustyömäärältään kokonaisena toteutetaan kurssit, joilla on 10 - 36 ilmoittautunutta.
   • Opetusta 28 oppituntia. Kurssiin sisältyy vähintään 200 min oppitunteja (ns. kontaktiopetus), 3 tunnin kurssikoe (3*60min), kokeenpalautustunti.
  • Opetustyömäärältään puolikkaina toteutetaan kurssit, joilla 4 - 9 ilmoittautunutta.
   • Opetusta 14 oppituntia. Kurssiin sisältyy vähintään 100 min oppitunteja (ns. kontaktiopetus), 3 tunnin kurssikoe (3*60min), kokeenpalautustunti.
  • Moodle-ohjauksella toteutetaan kursseja, joilla on 1 - 3 ilmoittautunutta.
   • Työmäärät sovitaan ennen kurssin alkua opettajan oman rehtorin kanssa 1 - 6 oppituntiin.
 • Erikseen sovittuja palkkausperusteita:
  • Suullisen kielitaidon kurssit ENA8, SAA8 ja RUB6 -kurssien toteutuksen alarajaksi on sovittu kuusi ilmoittautunutta. Toteutuneesta kurssista maksetaan koko kurssin palkka.
  • Alkavat kielten kurssit sekä A-saksan kurssit, joilla on 1 - 9 ilmoittautunutta pidetään puolikkaina kursseina.

Palkka eLukion kurssista

 • Maksettaessa eLukion kurssi opettajalle kokonaan tai osittain ylituntipalkkiona, määräytyy se kuten OVTES 2018-19 osio B liite 3, 10 § aikuislukion opettajan ylituntipalkkio.
  • Ylituntipalkkion perusteena käytetään 11 § mukaista aikuislukion tuntiopettajan peruspalkkaa ja 12 § mukaista opetusvelvollisuutta. Yksi kokonainen kurssin palkka sisältää 28 opetustuntia ja 6 § mukaiset aikuislukiolisät.
 • Muutoin sovelletaan aikuislukion OVTES:a, jossa on tietoa mm. viiden tunnin aikuislukiolisästä.

Opettajien muu työ

 • Opettajaryhmien keskinäiset palaverit hoidetaan opettajien yhteissuunnittelutyöajalla ja eLukion koulutukset hoidetaan koulutyöpäivien aikana.
 • eLukion opettajat kuuluvat johtoryhmän päättämiin aineryhmiin, joille johtoryhmä nimeää vetäjät.
 • Aineryhmävetäjille maksetaan korvaus aineryhmätyön organisoinnista johtoryhmän hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan.
  • Tuntipalkkio on aikuislukion kertatuntipalkkio siten, että 90 minuutin työstä maksetaan yhden oppitunnin palkka 1. kalleusluokan mukaan.
 
 
 
 

 

Pikalinkit opettajalle

Kirjautuminen Wilmaan (ouka.inschool.fi)

 

Kirjautuminen Moodleen (moodle.elukio.fi)

 

erillissuoritukset_eLukio (pdf)

 

eLukion opettajan pikaopas lukuvuodelle 2022-2023 (pdf)