Suoritusten postitus koululta opettajalle

Koejärjestelyvastaava lähettää koesuoritukset kurssin opettajalle.
Huomioikaa lähetyksessä seuraavat asiat:

  • Suoritukset postitetaan kurssin opettajan nimellä ja opettajan ilmoittamaan osoitteeseen.
  • Kuoreen laitetaan myös opiskelijoiden jättämät kirjekuoret. Jokaisessa jätetyssä kirjekuoressa tulee olla opiskelijan osoite ja riittävä määrä postimerkkejä.
  • Samassa kuoressa palautetaan kaikki palautettavaksi pyydetty koemateriaali: kokeeseen saapumattomien opiskelijoiden tehtäväpaperit, yms.
  • Mikäli opettaja on toimittanut kurssin aikana opiskelumateriaalia, joka on pyydetty palauttamaan, myös sen voi mahdollisuuksien mukaan laittaa tähän samaan kuoreen.

Postin tulisi lähteä viimeistään koeiltaa seuraavana päivänä.