Kuka voi opiskella?

eLukiossa voi opiskella kuka tahansa peruskoulun käynyt tai sitä vastaavan oppimäärän suorittanut henkilö. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää, mutta jolla katsotaan muutoin olevan riittävät edellytykset lukio-opinnoista suoriutumiseen. Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia.

Opiskelun tavoitteena voi olla

  • lukion koko oppimäärän suorittaminen (vähintään 44 kurssia, alle 18-vuotiaana erityisestä syystä aloittaneelle vähintään 48 kurssia)
  • ylioppilastutkinto
  • pelkästään yhden tai useamman oppiaineen oppimäärän suorittaminen

Ilmoittautuminen eLukioon