Tietoa sivustosta

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Oulun kaupungin verkkosivuston julkaisujärjestelmällä toteutettua eLukion verkkosivustoa osoitteessa http://www.elukio.fi

Vaatimustenmukaisuus

eLukion verkkosivusto vastaa suurilta osin teknisen saavutettavuuden WCAG 2.1:ssa esitettyjä tasoja A, AA ja AAA.

Ei-saavutettava sisältö eli sivustolla olevat puutteet ja korjauskohteet

Sivustolla on elementtejä, jotka voivat olla vaikeasti havaittavia tekstivastineiden tai erottuvuuden osalta.

  • Sivustolla käytetään kuvituskuvia, joiden funktio on koristeellinen ja joiden ALT-teksti on tästä syystä jätetty tyhjäksi. (WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö, taso A)
  • Sivustorakenteessa on hyppylinkki, jossa eLukio-teksti vie etusivulle. (WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö, taso A)
  • Sivustolla käytetään eLukion logoa, joka sisältää tekstiä eikä sille ole tekstivastinetta. (WCAG 1.4.5 Tekstiä sisältävät kuvat, taso AA)

Sivustolla on elementtejä, jotka voivat olla vaikeasti hallittavia navigoinnin osalta.

  • Sivustolla linkkiteksti 'etusivu' on korvattu eLukion logolla. (WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus kontekstissa, taso A)
  • Sivustolla Ajankohtaista-palstan ja valikkojen otsikot eivät välttämättä ole sisältörakenteen mukaisia. (WCAG 2.4.10 Osioiden otsikot, taso AAA)

Korjaustöiden aikataulu

Oulun kaupunki on aloittanut saavutettavuuden parannustyöt vuonna 2018. Sivusto on toteutettu samalla julkaisujärjestelmällä kuin Oulun kaupungin verkkosivusto osoitteessa www.ouka.fi. Pääosa teknisistä korjauksista valmistui keväällä 2020. Parempi saavutettavuus otetaan huomioon sivujen jatkuvassa sisällöllisessä päivittämisessä.

Sosiaalisen median kanavat

eLukio julkaisee aikatauluja ja kurssitarjontaa koskevia päivityksiä sosiaalisen median kanavilla Facebookissa https://www.facebook.com/eLukio/ sekä Instagramissa https://www.instagram.com/elukioverkosto/ . 

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 14.8.2020. Selostetta on päivitetty 11.6.2021. Selosteen tiedot perustuvat itsearvioon ja sivuston laatu- ja saavutettavuustyötä tukevan verkkopalvelun analyysiin.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen palvelussamme?

Kerro meille havaitsemasi saavutettavuuspuutteet ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Palautteen voit antaa sähköpostitse osoitteeseen elukio(at)ouka.fi

Valvontaviranomainen

Mikäli et saa vastausta antamaasi palautteeseen 14 päivässä tai mikäli et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit tehdä saavutettavuusselvityspyynnön tai saavutettavuuskantelun Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.